Zprávy z akcí a fotogalerie 2011

 

Prohlédněte si fotogalerii z akcí roku 2011


Fotovoltaika na Brněnské přehradě

Nové lodě na Brněnské přehradě jsou vybaveny fotovoltaickým systémem, který pokrývá část spotřeby lodi, zejména spotřebičů na palubě. Prezentace fotovoltaického systému na lodi Vídeň byla začleněna do projektu Evropské dny Slunce v České republice.

Lodní doprava na Brněnské přehradě slaví v letošním roce významné jubileum – již před 65 lety vypluly na přehradu první lodě. K narozeninám dostane lodní doprava dvě nové lodě. Jednu z nich pokřtili v sobotu 14. května zástupci Brna a partnerského města Vídně, po němž loď nese jméno.

Slavnosti se zúčastnil primátor statutárního města Brna Roman Onderka, vídeňský starosta Michael Häupl, jeho excelence velvyslanec Rakouské republiky Ferdinand Trauttmansdorff a generální ředitel Dopravního podniku města Brna Bedřich Prokeš. Lodi nejdříve požehnal starobrněnský opat Evžen Lukáš Martinec. Poté následoval tradiční rituál – rozbití lahve šampaňského o trup lodi, kterého se ujal brněnský primátor.


Evropské dny Slunce v Kroměříži

V Kroměříži proběhlo v rámci Evropských dnů Slunce 7 akcí:

 • Přednáška využívání sluneční energie na ČESKÉ VĚDECKÉ STANICI V ANTARKTIDĚ
 • Ukázky realizací solárních systémů na 5 místech
 • Informační kampaň pro školy v regionu Kroměříže

Občané v městě Kroměříž měli možnost se seznámit o všech akcích Evropské dny slunce v Kroměříži, a v ČR pomocí interních a oficiálních plakátů zveřejněných ve výlohách obchodů a k tomu určených ploch ve městě. Další info. materiály – Vytápíme sluncem – včetně příloh bylo doručeno 80 ti zájemcům.


Solární den v Hostětíně - 15. května 2011

Během této akce proběhla přednáška pan RNDr. Jana Hollana, Ph.D. a posluchači byli teoreticky seznámeni s těmito dílčími tématy:

 • úvod - sluneční záření a zisky
 • Solární kolektory
 • Akumulační zásobníky
 • Propojení systému
 • Ekonomické využití solárního systému
 • Ukázka instalací ve Zlínském kraji

Dále měli návštěvníci možnost prohlédnout si teplovodní kolektory i FVE používané Centrem Veronica a hostětínskou moštárnou a seznámit se s jejich praktickým provozem. Během odpoledne proběhl i den otevřených dveří Centra Veronica, které je první veřejnou stavbou postavenou v pasivním standardu v České republice.


V solární baště JHsolaru se budou učit specialisté oboru

Hrádkovi křtili školící centrum

Energetická vizitka té zbrusu nové budovy klasicky venkovského střihu je vskutku prestižní! O jejím zaměření tady, ve vsi u Jindřichova Hradce, víc napoví tradiční Slunce zdobící moderní dřevěná vrata a další, už s firemním logem ve štítu domu: 28 kusů plochých vakuových solárních kolektorů decentně integrovaných do střešní krytiny, stratifikační solární zásobník na 3 000 kubíků vody, 4,2 kW fotovoltaiky, kotel na biomasu (25 kW), tepelné čerpadlo se zemním kolektorem a výkonem 17 kW, solární chlazení, stěnové vytápění, zateplení, rekuperace

Ještě před pár lety LEA musela pro zážitek z takto „nadupaného“ školícího infocentra vézt zájemce při exkurzích třeba do Fürthu u Norimberku či ještě dál. Včera, t.j. 11.5.2011 však stačilo zajet do Plavska, kde v rámci Evropských dnů Slunce naše přední montážní firma JH Solar křtila své školící středisko


Osvícení ministra Kocourka aneb ČR opět Kocourkovem

Praha, 11. 5. Zatímco celá Evropa slaví Dny Slunce a demonstruje možnosti všestranného využití obrovské sluneční energie, ČR zase plave proti proudu a před ministerstvem průmyslu a vládou demonstrují občané, aby politici nebránili využití sluneční energie. Ministr Kocourek totiž právě dnes předložil vládě návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, který jejich rozvoj ve skutečnosti zásadně omezuje. ČR se tak opět zařadila do klubu fosilních a jaderných dinosaurů.


Prohlídka solární elektrárny v ZOO

V pátek, 6.5.2011 připravila společnost IBC SOLAR pro návštěvníky pražské ZOO Trója prohlídku fotovoltaického zařízení na střeše Afrického domu, které přímo na místě vyrábí elektrickou energii a snižuje tak celkové náklady na spotřebovanou elektřinu. Slunečné počasí přilákalo do ZOO mnoho návštěvníků, kteří se u infopultu IBC SOLAR zastavovali a zajímali se o solární projekt v ZOO. Zájem prohlédnout si zařízení zblízka a dozvědět se odborné detaily mělo asi 15 návštěvníků. Akce měla za cíl přiblížit široké veřejnosti v České republice výhody, které fotovoltaika přináší.


Slavnostní projížďka solární lodí

V pátek 6. 5. 2011 v 15 hodin odpoledne se konala slavnostní projížďka lodí Lipsko po Brněnské přehradě.

Po vyplutí se ujal slova ředitel firmy Photon Energy, pan Michal Gärtner. Seznámil návštěvníky s funkcí fotovoltaického systému, který jeho firma instalovala na střechu kapitánského můstku. Viditelnou část systému tvoří 6 kusů panelů Solyndra. Systém je určen pro provoz spotřebičů na palubě lodi, například klimatizace kapitánského můstku. Špičkový výkon systému je 1,2 kWp, za slunečného počasí pokrývá přibližně 5 % celkové spotřeby energie lodi Lipsko.


Seminář a prohlídky laboratoří VUT Brno - Fotovoltaika a akumulace elektřiny

Ve středu 4. 5. 2011 se přednášek spojených s exkurzí zúčastnilo přibližně 30 zájemců. Jednalo se převážně o studenty středních škol v doprovodu jejich pedagogů.

Bronislav Bechník nastínil tři možné směry budoucnosti energetiky, tři sázky, jež lidstvo uzavřelo:

  • rychlé množivé reaktory
  • jaderná fúze
  • obnovitelné zdroje energie ve spojení s efektivním využitím energie

Sázka dosud není rozhodnuta. Pokud by se podařilo dořešit jadernou fúzi, lidstvo by získalo v podstatě neomezený zdroj energie. Jaderná fúze však trpí syndromem T+20 - od poloviny minulého století se očekává spuštění fúzní elektrárny do 20 let. V současnosti došlo ke změně na T+30 - pokud bude projekt ITER úspěšný, bude fúzní elektrárna spuštěna nejdříve v roce 2040.


Jaký pohled do budoucnosti se nám dnes otevírá ze střechy „Zlaté kapličky“, PhDr. Jiří Zemánek, kunsthistorik

Slunce hrálo odedávna klíčovou roli v náboženství, kosmologii, kultuře a umění většiny civilizací světa. To, že se Národní divadlo, tento kultovní stánek české kultury, stalo místem zahájení Evropských dnů slunce v ČR a že tato významná instituce celý projekt zaštítila, v sobě obsahuje neopominutelnou symboliku.


Výstava solárních technologií na piazzetě Národního divadla

Čtyři dny minulého týdne hostily prostory Národní divadla Evropské dny Slunce. Ty se u nás konaly poprvé a počasí je pěkně prověřilo, když se vystřídaly krásné slunečné i deštivé velmi studené dny.

Nic z toho ale neodradilo velký zájem lidí o solární technologie, ať už šlo o fotovoltaiku, solární kolektory pro ohřev vody, či velmi přitažlivý solární vařič.

Výstava solárních technologií na piazzetě Národního divadla neměla komerční charakter. Zástupci vystavujících firem se snažili přiblížit lidem tyto technologie ze spíše „zákulisního“ pohledu. Zodpovídali neúnavně všechny otázky týkajících se instalací, výkonu, výroby, výzkumu, vývoje a pohledu do budoucnosti solárních technologií. Vše se snažili demonstrovat na funkčních exponátech a to bylo to, co lidi přitahovalo.


Solární tepelné soustavy 2011 - kurz pro projektanty

Ve dnech 3.-4.5.2011 proběhla na pražském ČVUT první část kurzu Solární tepelné soustavy, které se účastní 25 projektantů. První část se věnovala především teoretickým základům navrhování a bilancování solárních soustav, přehledu možností využití sluneční energie pro výrobu tepla a ekonomickému hodnocení realizací. Součástí akce byla exkurze do Solární laboratoře Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze, která se zabývá testováním solárních tepelných kolektorů pro certifikaci.


Slunce jako zdroj energie pro všechny

Dne 3.5. proběhla v pražské Unitárii v Karlově ulici přednáška předsedy české národní sekce evropské asociace EUROSOLAR Milana Smrže.

Přednáška byla věnována dvěma limitám současného energetického systému a úplnému zásobování obnovitelnou energií s příklady úspěšných lokálních aplikací v zemích západní Evropy. Účastnilo se asi 20 posluchačů a po přednášce byla půlhodinová zajímavá diskuze. Na přednášce byly rovněž iniciovány kontakty s příslibem další spolupráce.


První den Evropských dnů Slunce

První ročník Evropských dnů Slunce včera slavnostně odstartoval v pražském Národním divadle, které nad nimi převzalo čestnou záštitu. Proč právě Národní divadlo? Národní divadlo využívá úspěšně už řadu let obnovitelné zdroje energie i energetické úspory a jde příkladem ostatním. Pokud lze moderní energetické technologie úspěšně využít i u tak staroslavné budovy, proč by to nemohlo jít o to snadněji jinde?


Evropské dny Slunce v České republice

konané pod čestnou záštitou ředitele Národního divadla Ondřeje Černého

Tradiční evropská akce je letos pořádána poprvé i v České republice

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V 17 evropských zemích proběhlo v loňském roce na 6600 osvětových akcí pro veřejnost. Letos poprvé se uskuteční Evropské dny Slunce také v České republice. Od 2. do 15. května se na desítce míst po celé České republice uskuteční na 40 akcí, demonstrujících různé možnosti využití sluneční energie:


Evropské dny Slunce a Národní divadlo -  ekologie a kultura jako dvě sestry malé zamyšlení manažera projektu Jana Piňose

Považuji za důležité a symbolické, že Evropské dny Slunce začínají v Národním divadle nejen proto, že využívá úspěšně moderní energetické technologie. Národní divadlo příkladně ukazuje, že ekologie a kultura mají k sobě blízko jako dvě sestry, že ekologické myšlení a chování je znakem vzdělanosti. Kéž se odtud z Národního divadla šíří stejně, jako tady po 130 let pramení česká kultura!

"Národní divadlo je symbolem národní identity a zároveň součástí evropského kulturního prostoru," říká preambule statutu Národního divadla." Jaké lepší místo pro zahájení Evropských dnů Slunce bychom si mohli přát?"