Tisková zpráva 20. dubna 2012

Včera neoficiálně začal v ČR druhý ročník tradičního evropského projektu na podporu obnovitelné energie
Sluneční stůl na téma „Konflikt obnovitelné a jaderné energetiky“ otevřel včera večer v Praze zatím neoficiálně druhý ročník Evropských dnů Slunce v ČR. Oficiální zahájení s tiskovou konferencí se uskuteční 2. května v 11 hodin ve foyer Národního divadla. Jeho ředitel pan Ondřej Černý převzal laskavě nad projektem čestnou záštitu.

Evropské dny Slunce jsou již mnohaletou občanskou aktivitou na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, založenou na aktivitě lidí a jejich sdružení, obcí a měst, firem i progresivních úřadů. V 19 evropských zemích proběhlo loni 8000 osvětových akcí (o 2 země a 1400 akcí více než v roce 2010). V ČR se uskutečnily EDS loni poprvé. Pořadatelská organizace Czech RE Agency, Česká agentura pro obnovitelnou energii, ve spolupráci s dalšími partnery připravila 30 akcí na 10 místech ČR, kterých se zúčastnilo 1700 lidí. První ročník EDS probíhal v době vrcholící vládní snahy zmrazit rozvoj obnovitelné energie v naší zemi, a to zcela v rozporu s tržním vývojem i trendy v západních zemích.

Na naprostou neudržitelnost oficiální proatomové politiky ČR ukázala i včerejší přednáška Milana Smrže, předsedy národní sekce a viceprezidenta evropské asociace Eurosolar. Zatímco např. mapu Německa pokrývá hustá síť regionů, které se rozhodly dosáhnout v letech 2015-2030 stoprocentního zásobování obnovitelnou elektřinou, zcela v souladu s její neustále klesající cenou, naše ministerstvo průmyslu ještě loni navrhovalo, aby v ČR v r. 2060 jaderná elektřina pokrývala cca 90% její celkové výroby a obnovitelná jen cca 10%. Znamenalo by to postavit desítky nových jaderných reaktorů - v situaci, kdy na západě je už dnes cena fotovoltaické elektřiny levnější než cena elektřiny jaderné, přičemž rozdíl se bude dál velmi pravděpodobně dál prohlubovat. Milan Smrž zdůraznil: „ČR by měla více hledět na reálný vývoj v Evropě, protože stále roste objem instalovaného výkonu větru a fotovoltaiky ve srovnání s instalovaným výkonem fosilních zdrojů a jaderný výkon v EU klesá. Obnovitelná energetika je tedy reálnou energetickou politikou.“

„I letos se uskuteční v rámci Evropských dnů Slunce desítky osvětových akcí. Do 21. května proběhnou pouliční výstavy solárních technologií, výlety solární lodí, dny otevřených dveří na objektech, kde jsou s úspěchem využívány obnovitelné zdroje energie, tradiční fotovoltaická konference, odborné exkurze v budovách Národního divadla i besedy na školách a odborné semináře a školení,ale třeba i sluneční hry v mateřských školkách“ dodal Jan Piňos, manažer projektu.