Tisková zpráva - 9.května 2012

Evropské dny Slunce v České republice vstupují do druhé poloviny

Kromě slavnostního zahájení již proběhla řada akcí.
Z odborných se jedná zejména o:

  • 7. ročník České fotovoltaické konference, která se konala 3. května na půdě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně
  • odborný seminář firmy Regulus zaměřený na zkušenosti s projektováním solárních termických soustav v malých i velkých objektech a zkušenosti s jejich provozováním
  • přednáška doc. Ing. Tomáše Matušky, Ph.D. o možnostech využití solárního tepla, která se konala na půdě Českého vysokého učení technického v Praze

Pro širší veřejnost byly určeny například:

  • exkurze po energetickém provozu Anenského areálu, který spravuje Národní divadlo
  • den otevřených dveří na meteorologické stanici Maruška v Hostýnských vrších, kde je umístěn kombinovaný zdroj z větrné a fotovoltaické elektrárny
  • vítání (solárního) jara na ekostatku Peterů v Dubové hoře na Českolipsku
  • Proběhly však i akce pro malé děti:

  • povídání se školáky vesnické malotřídky v obci Okna na Českolipsku o tom, co umí nečoudící energie sluníčka
  • den se Sluníčkem v mateřské škole v Osíčku u Bystřice pod Hostýnem
  • Další akce budou následovat až do 21. května. Mezi nejzajímavější bude patřit výstava solárních technologií na piazzetě Národního divadla, exkurze do energetických provozů Národního divadla a dalších areálů, den otevřených dveří ve státní zkušebně ve Zlíně nebo seminář v Hostětíně o směřování ke 100% pokrytí energetických potřeb obnovitelnými zdroji.