Organizátoři

Koordinátor

CZrea logo

Czech RE Agency - Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie

Nezisková organizace pro podporu a rozvoj všech obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vytváří a řeší modelové projekty OZE směřující ke strategii trvale udržitelného života, zabývá se odbornými konzultacemi i osvětou pro veřejnost, řeší výzkumné a vývojové projekty, pořádá výstavy a konference, vydává odborné publikace a spojuje aktivity jiných organizací s podobnými cíli v ČR a EU.

Otevřít web Czech RE Agency


Realizační tým

CZEPHO

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Česká fotovoltaická průmyslová asociace je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním sdružením zaměřeným na podporu a rozvoj fotovoltaiky v České republice. Jejími členy jsou zejména vlastníci a provozovatelé fotovoltaických elektráren, výrobní společnosti, instalační firmy, vědečtí pracovníci a instituce, neziskové organizace působící na poli obnovitelných zdrojů energie a všichni příznivci fotovoltaiky. Česká fotovoltaická průmyslová asociace byla založena a registrována na MV ČR dne 11. 11. 2009.

Otevřít web CZEPHO

Eurosolar

Eurosolar.CZ

Národní sekce evropského sdružení pro obnovitelné zdroje. Provozuje český sluneční informační server, uděluje každoroční Českou sluneční cenu, vydává knihy světového průkopníka obnovitelné energie H. Scheera, usiluje o ekologickou proměnu energetické politiky, pořádá odborné přednášky pro školy, podporuje občanské aktivity ve prospěch lokální výroby a spotřeby i rozvoje udržitelných komunit.

Sdružení se rovněž zabývá teoretickou i praktickou stránkou zavádění obnovitelných zdrojů do Afriky a podílelo se na elektrifikaci několika škol, klinik i vodních zdrojů v Zambii. V současné době podporuje projekt "Energie pro všechny do roku 2030", který usiluje o navýšení rozpočtu Evropské Unie na elektrifikaci zemí subsaharské Afriky.

Otevřít web Eurosolar.cz

LEA

Liga ekologických alternativ

Občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině. Propaguje využití obnovitelných zdrojů energie i jejích úspor, ekologické bydlení (ekodomy) a odpovědný životní styl i ekologické hospodaření v krajině. Prezentuje pozitivní příklady produktů, firem, obcí a měst (organizuje Solární ligu ČR a spoluorganizuje Evropskou ligu obnovitelné energie), zabývá se publicistikou k tématu, propaguje ekologické zemědělství.

Liga provozuje dceřinné portály:

Otevřít web LEA

Československá společnost pro sluneční energii

Československá společnost pro sluneční energii

Národní sekce Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (International Solar Energy Society – ISES). Cílem aktivit ČSSE je poskytovat laické i odborné veřejnosti věrohodné informace o využití sluneční energie formou publikací, seminářů, kurzů a konferencí, a to především v oblasti solárního tepla. Členům ČSSE je navíc poskytován informační servis o dění ve společnosti (ČSSE, ISES) a aktivitách v oblasti OZE v ČR a zahraničí. ČSSE je garantem sekce Solární kolektory na portálu tzb-info.

Otevřít web CSSE

ČSOP Veronica

ČSOP Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště ČSOP Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“. Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje. Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

Otevřít web ČSOP Veronica

CALLA

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Posláním sdružení Calla je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Prosazuje trvale udržitelnou energetiku na bázi obnovitelných zdrojů v zákonech, koncepcích i osvětovými aktivitami. Zajišťuje ekologické poradenství, environmentální vzdělávání a osvětu. Vydává informační materiály a zpravodaj Ďáblík. Podporuje veřejnou debatu o problematických projektech s velkým dopadem na životní prostředí.

Otevřít web CALLA

SlunákovPavučina