Tisková zpráva - 30. dubna 2013

Evropské dny Slunce v České republice

Praha, 30. dubna 2013.
Sluneční záření lze ekonomicky efektivně využívat i bez dotací a propagovat toto využívání lze i bez útoků na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další subjekty.

Sluneční záření lze využívat mnoha způsoby, z nichž fotovoltaika na polích patří z hlediska vhodnosti spíše na konec seznamu. Elektřina z fotovoltaických panelů začíná postupně konkurovat jiným zdrojům energie. Fotovoltaické panely pro napájení parkovacích automatů jsou dnes běžné i bez dotací, stejně jako se dříve staly běžnými fotovoltaické články na kalkulačkách.

Málo se však mluví o skutečnosti, že elektřina z fotovoltaických panelů je 5krát levnější, než energie ze spalovacích motorů. Plánovaný 10% podíl obnovitelných zdrojů v dopravě by tak mohla nákladově efektivně pokrýt právě fotovoltaika. Na propagaci využití sluneční energie v dopravě je zaměřen závod solárních kol z francouzského Chámbery do hlavního města Kazachstánu Astany, kterého se zúčastní i Český solární tým.

Celkový potenciál jiných možností jak fotovoltaiky, tak obecně možností využití slunečního záření je pravděpodobně větší, než všechny fotovoltaiky na polích, které v České republice máme. Možnosti fotovoltaiky bez dotací v dopravě, zemědělství nebo stavebnictví jsou mezi tématy, která budou diskutována v rámci České fotovoltaické konference, jejíž 8. ročník proběhne ve dnech 14. a 15. května na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Evropské dny Slunce jsou tradiční občanskou aktivitou na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, založenou na aktivitě jednotlivců, občanských sdružení, škol, obcí i firem. Dny Slunce jsou pořádány ve většině zemí EU, počet akcí se pomalu ale jistě blíží 10 000. V České republice se letos uskuteční Evropské dny Slunce již potřetí. V době od 1. do 19 května proběhne více než pět desítek akcí. Pozornost je letos zaměřena přednostně na školy.

Český solární tým, který se v letních měsících zúčastní expedičního závodu solárních kol z Francie do Kazachstánu, předvede svá vozidla i v rámci tiskové konference v Národním divadle. Navazovat bude exhibiční jízda v době konání České fotovoltaické konference. Hlavním partnerem projektu je Národní divadlo, které na střechách technické budovy a Nové scény provozuje fotovoltaické elektrárny, ty je možno vidět ze střechy historické budovy. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně odborný portál TZB-info, který je zařazen v databázi neimpaktovaných recenzovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Kontakt: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. | +420 733 785 322 | bronislav.bechnik@topinfo.cz