Inspirace pro akce I – kde všude využíváme slunečná záření

Víte, že za jedinou hodinu dopadne na zemský povrch tolik energie, kolik spotřebuje lidstvo za celý rok? Jeden fotovoltaický panel vyrobí v České republice více energie, než se spotřebuje na obhospodařování jednoho hektaru zemědělské půdy. Cena elektřiny z fotovoltaického panelu je 5krát levnější, než cena energie z ropy vyrobené ve spalovacím motoru z benzínu nebo motorové nafty. Energie, která se spotřebuje při výrobě fotovoltaických panelů, střídačů a dalších komponent fotovoltaické elektrárny se vrátí během dvou až tří let, dalších 30 let vyrábí elektřinu zcela bez emisí.

Jenže energie ze Slunce nejsou jen velké fotovoltaické parky na zemědělské půdě, ale rovněž desítky let používané kolektory pro ohřev teplé vody nebo velkoobjemová zařízení pro sušení sena a dalších zemědělských plodin. Energie vložená do výroby takovýchto zařízení se často vrátí již v prvním roce používání.

Obrázek: Velkokapacitní seník se solárním dosoušením

Kromě výše uvedených aktivních technologií je ve stavebnictví energie slunečního záření využívána ke zlepšení tepelné pohody v interiéru staveb pasivními prvky. Například okna se špičkovým zasklením propouštějí zvenku světlo, ale teplo zadrží uvnitř. Existují však i jiné stavební konstrukce, například Trombeho stěna nebo pokročilejší typy energetických fasád včetně transparentních tepelných izolací.

Ani v případě fotovoltaiky se nemusí jednat pouze o nenáviděné velké fotovoltaické parky na zemědělské půdě. Mnohem vhodnější je instalace panelů na střechy a fasády obytných, obchodních, administrativních a průmyslových budov, kde je výhodou, že se elektřina spotřebuje v místě výroby, čímž se snižuje zatížení elektrizační soustavy a tím i ztráty elektřiny při přenosu a distribuci. Víte například, že fotovoltaická elektrárna je umístěna i na střeše Nové scény Národního divadla? Nebo že už řadu let prodává automatická solární sekačka na trávu? Fotovoltaické panely pokrývají část spotřeby výletních lodí na Brněnské přehradě a byly mimo jiné instalovány i na kamionech.

Obrázek: fotovoltaická elektrárna na střeše provozní budovy Národního divadla

Obrázek: Při pohledu od mola nic není vidět…

Obrázek: …ale na střeše kapitánského můstku se ukrývá 1,2 kWp fotovoltaiky

Z širšího hlediska jsou vlastně téměř všechny obnovitelné zdroje jen zprostředkovaným slunečním zářením. Energie Slunce odpařuje mořskou vodu a způsobuje pohyb vzdušných mas (vítr), které ji přenesou nad pevninu, kde v podobě deště dává růst biomase a pohání vodní elektrárny na velkých řekách i malých potocích.

To jsou jen některá z témat, kterými desítky organizátorů akcí po celé Evropě budou oslovovat účastníky svých akcí. V České republice začnou Evropské dny Slunce tiskovou konferencí v Národním divadle a skončí o dva týdny později Českou fotovoltaickou konferencí.