Evropské dny Slunce

Motto: "Nemáme málo obnovitelné energie, máme málo času."

Hermann Scheer (1944-2010), světový průkopník obnovitelné energie a nositel alternativní Nobelovy ceny za odpovědný přístup k životu v oblasti životního prostředí.

Počátkem roku 2011 oslovila CZREA jako nositelka projektu v ČR partnerské neziskové organizace působící v oblasti podpory obnovitelné energie. Pracovní skupina pro přípravu prvního ročníku Evropských dnů Slunce se tak rozrostla na čtyři členy: kromě CZREA v ní působí Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Eurosolar CZ a Liga ekologických alternativ.

V pracovní skupině jsme diskutovali o mnoha typech aktivit vhodných pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie pro širokou veřejnost. Nakonec jsme se dohodli s ohledem na podmínky projektu (nutnost uskutečnit 20 akcí během pouhých 15 dní) i omezený čas a kapacity týmu pro tyto typy akcí:

  • Dny otevřených dveří na objektech, kde jsou s úspěchem využívány obnovitelné zdroje energie
  • Pouliční instalace obnovitelných zdrojů energie a informační stánky
  • Přednášky na školách
  • Promítání filmů s tématikou obnovitelné energie v alternativních klubech a kavárnách
  • Happeningy

Nejatraktivnější možnost, totiž uskutečnit turné s mobilní výstavou zajímavých (příp. i interaktivních) exponátů využívajících obnovitelnou energii, jsme zatím pro letošní rok z kapacitních důvodů zavrhli.

Uvítáme však, pokud k vyjmenovaným akcím, z nichž většina se uskuteční v Praze, přibudou další z iniciativy jiných organizací, příp. firem, a to hlavně v jiných městech a částech ČR. Právě tímto způsobem, na základě dobrého příkladu a efektu sněhové koule, se rozvíjí Evropské dny Slunce v zemích západní Evropy.

Evropské dny Slunce mají být věcí skutečně občanskou, založenou na aktivitě lidí a jejich sdružení, obcí, firem i progresivních úřadů. Zdá se, že při přešlapování politických elit bude tato cesta důležitým způsobem, jak nepropást důležité klimatické a energetické cíle, které si Evropa dala: do roku 2020 pokrýt 20% spotřeby z obnovitelných zdrojů, ušetřit 20% energie a o 20% snížit emise CO2.