Evropské dny Slunce a Národní divadlo -  ekologie a kultura jako dvě sestry malé zamyšlení manažera projektu Jana Piňose

Považuji za důležité a symbolické, že Evropské dny Slunce začínají v Národním divadle nejen proto, že využívá úspěšně moderní energetické technologie. Národní divadlo příkladně ukazuje, že ekologie a kultura mají k sobě blízko jako dvě sestry, že ekologické myšlení a chování je znakem vzdělanosti. Kéž se odtud z Národního divadla šíří stejně, jako tady po 130 let pramení česká kultura!

"Národní divadlo je symbolem národní identity a zároveň součástí evropského kulturního prostoru," říká preambule statutu Národního divadla." Jaké lepší místo pro zahájení Evropských dnů Slunce bychom si mohli přát?"

V preambuli statutu Národního divadla se dále píše: "Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu."

Svobodná tvorba, nejen umělecká, je to, co odlišuje život od živoření, svobodu od závislosti. Svobodnou tvorbou je i lidské rozhodnutí a činnost směřující k energetické soběstačnosti a nezávislosti na fosilním a jaderném průmyslu, na velkých dodavatelích neobnovitelné a špinavé energie, jejichž zájmem je daleko více zisk než zajištění veřejně prospěšných služeb. "Tradice jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu" - jaké lepší motto by mohly Evropské dny Slunce dostat do vínku?