Zprávy z akcí a fotogalerie 2013

 

Prohlédněte si fotogalerii z akcí roku 2013


Závody solárních robotů na Vysoké školo báňské - TU Ostrava, 24.5.2013

Pořadatelem soutěže "Napájeni Sluncem" byla Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Soutěže se mohli zúčastnit všichni občané s trvalým bydlištěm v České republice, Slovenské republice a EU. Soutěž solárních robotů probíhala v pořadí dle prezence v po sobě jdoucích dvou jízdách - soutěžních kolech. Po vyvolání byl soutěžící povinen předstoupit se svým robotem ke startu a během 15 sekund odstartovat letmým startem. Jakmile robot projel startovní čarou začal se mu měřit čas. Běh časomíry se automaticky zastavil při průjezdu robotu cílovou čarou. Při těchto soutěžních jízdách byl měřen čas na dvě platná desetinná místa.


Malování Sluníčka s povídáním v mateřských školách v Kroměříži, 16.5.2013

Malování Sluníčka s povídáním o všem, co od Sluníčka máme, od světla a tepla, přes potraviny až po elektřinu a teplou vodu.


Možnosti směřování k energetické soběstačnosti v regionech, Opava, 23.5.2013

Czech RE Agency uspořádala konferenci s mezinárodní účastí, která byla věnována možnostem energetické soběstačnosti obcí a regionů.


Den Slunce v Kroměříži, 14.5.2013

Stejně jako v předchozím roce zástupci Czech RE Agency rozdávali na Velkém náměstí dětem balónky a dospělým informace o možnostech využití sluneční energie.


Den Slunce na ZŠ, PŠ a MŠ v České Lípě, 16.5.2013

Děti malovali Sluníčko a dozvěděli se o možnostech využití sluneční energie. Povídali si o fotoltaice, ohřívání vody nebo bazénu a dalších tématech.


Slunce na talíři, ZŠ Jana Wericha, Praha

Žáci v rámci Sluneční konference žáků 5. třídy při vstupu do třídy dostaly různé role a hodina začínala žádostí Pepy Paprska o pomoc ( děti dostaly zalepené dopisní obálky s dopisem ). Pomocí jednotlivých aktivit (brainstorming, skládání a dotváření textu, potravní řetěze) si žáci uvědomují význam Slunce pro náš život. Vše vlastně začíná díky sluneční energii.


Sladké nedělní občerstvení v cukrárně Vendula v Bystřici pod Hostýnem, 19.5.2013

Hosté byli obsluhováni v tričkách barvy Sluníčka. Dostali balónky nebo jiné upomínkové předměty k Evropskému dni Slunce. Rodiče dostali letáček a mohli se na Internetu podívat, že fotovoltaika má spousty možností, nemusí být jen na polích, a že může být prospěšná i bez dotací.


Den Slunce v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, 3.5.2013


Slunce ve vlaku, VM - Kroměříž, Rožnov - VM, 17.5.2013

Ve vlaku se cestujícím rozdávaly letáčky, nafukovací balónky a podobně. Měli čas přečíst si letáček, možnost se zeptat a diskutovat.


Solární nálety s helikoptérkami v Ekoškole v Dubé, 14.5.2013

Přiletěli didaktické helikoptérky s vrtulkou osazenou fotovoltaickými články.


Naše SLUNCE v ZŠ a MŠ v Bílovci, 17.5.2013

Děti v tento den přišly do MŠ v barvě "SLUNCE" a povídali si o něm, hledali v encyklopediích a kreslily "SVOJE SLUNÍČKA". Z nakreslených sluníček udělali výstavu pro rodiče a veřejnost. A také šli kouzelnou cestou za "SLUNCEM",kde děti plnily zajímavé a zábavné úkoly.


Přírodní stavitelství vlastníma rukama, Brno, 18.5.2013

Celodenní pracovní dílna, při které se účastníci prakticky naučily izolovat dům slaměnými balíky a pracovat s hliněnými omítkami. Kromě práce se slaměnou izolací a hliněnými omítkami byla připravena přednáška o přírodním stavitelství. Účastníci rovněž shlédli praktické ukázky solárního ohřevu se stejnosměrným fotovoltaickým panelem poháněným čerpadlem, vyhřívání suterénu domu solárními přebytky, využití dešťové vody, výroby biouhlí pro použití v (certifikované přírodní) zahradě.


Dny Slunce na ZŠ Mendíků, Praha 15.5.2013

Výukový program pro 6.třídy zaměřený na Slunce a sluneční energii. Program probíhal během jednoho vyučovacího dne v hodinách výtvarné výchovy, matematiky ale také fyziky a českého jazyka


Co dokázalo a dokáže Slunce, Kopřivnice, 10.5.2013

Miniprojekt - seznámení se Sluneční soustavou, Slunce jako zdroj energie, co by, kdyby... Krátká prezentace o Slunci naši nejbližší hvězdě. Co Slunce v minulosti dokázalo (život, fosilní paliva...) Jak ho využíváme dnes - obnovitelné zdroje energie. Coby, kdyby - co by se stalo, kdyby Slunce nebylo - Pracovní listy pro týmovou práci Obsah a výstupy upraveny pro žáky s LMP.


Evropské dny slunce na ISŠA Brno, 15.5.2013

Evropské dny slunce na integrované střední škole automobilní v Brně zaměřené na dopravu a využití sluneční energie u automobilů.


Energie ze Slunce - program pro 2. stupeň ZŠ Holešov, 7.5.2013

Výukový program pro druhý stupeň. Slunce jako zdroj energie přímé i zprostředkované - vítr, voda, biomasa. Výroba slunečních hodin v přírodovědném praktiku.


Den Země na ZŠ Úsov, 30.4.2013

Den Země zaměřený na obnovitelné zdroje energie, zvláště pak solární energii. Na Dni země žáci 2.stupně ZŠ Úsov plnili různé úkoly, testy atd. vztahující se k obnovitelným zdrojům energie zejména k solární energii.


Obnovitelné zdroje energie pro rodinné domy, Clarion Congress Hotel Praha, 22.5.2013

Přednáška T. Matušky o využití solárních soustav a tepelných čerpadel v rámci doprovodného programu konference Šetrné budovy 2013. V rámci mezinárodní konference a expo šetrného stavebnictví, investic a managementu budov se uskutečnilo v doprovodném programu několik seminářů pro návštěvníky.


Sekce Využití obnovitelných zdrojů energií, konference Vytápění 2013, Třeboň

Tradiční sekce věnující se obnovitelným zdrojům tepla pro budovy v rámci topenářské konference Vytápění 2013 v Třeboni, odborní garanti sekce: T.Matuška, P.Šerks Program sekce: Ing. Václav Frolík: Zkušenosti s navrhováním solárních tepelných kolektorů Ing. Jan Sedlář.: Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem Petr Kramoliš, doc. Ing. Mojmír Vrtek, CSc.: Solární chlazení pro pavilon tuleňů a tučňáků Ing. Josef Slováček: Značka kvality pro tepelná čerpadla Ing. Evžen Přibyl: Pozice bioplynových stanic v ČR Ing. Ondřej Surý: Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla.


Solární tepelné soustavy na přípravu teplé vody a vytápění, sídlo E.ON, České Budějovice

Přednáška doc. Ing. Tomáše Matuška, Ph.D. o možnostech využití solárních tepelných soustav. Přednáška byla součástí Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce, který pořádala Energy Centre České Budějovice již popáté.


Systémy vytápění + příprava TV (OZE), ČVUT Praha, 3.5.2013

Přednáška o možnosti vytápění a přípravy TV ve vazbě na OZE byla součástí vzdělávacího programu v bloku Environmentálně šetrné budovy kurzu s názvem Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov. Přednáška navazovala na dvě předchozí Solární tepelné soustavy a Tepelná čerpadla. Kurz pořádala CZ-Biom a Porsenna o.p.s.


Beseda s Karlem Merhautem, Česká Lípa, 11.5.2013

Beseda Křeslo pro hosta s podtitulem „neobyčejné příběhy obyčejných lidí“, z cyklu pořádaného v České Lípě Sborem církve adventistů s.d., byla v květnu zasvěcena v rámci Evropských dnů Slunce v ČR solární energetice z pohledu jednoho z prvních aktivistů tohoto oboru u nás – Karla Merhauta, novináře a vedoucího projektů občanského sdružení Liga ekologických alternativ.


Solární kola u Národního divadla, Praha 30.4.2013

Členové Českého solárního týmu, kteří se v letních měsících zúčastní závodu solárních kol z Francie do Kazachstánu, předvedli svá vozidla u Národního divadla v souvislosti s tiskovou konferencí k zahájení Evropských dnů slunce.


Solární letka v Oknech proletěla mateřinkou, Okna na Českolipsku, 2.5.2013

„Vrtulkou točí sluníčko?“ nebo „a to s ní točí i ve stínu?“ – tak se ptala děcka na zahradě ZŠ v Oknech na Českolipsku při loňských Evropských dnech Slunce v ČR. Letos do obce didaktické helikoptérky s vrtulkou osazenou fotovoltaickými články „přiletěly“ opět, avšak zamířily dokonce do mateřské školky. Povídání o sluníčkové energii tak nabylo podob ještě úměrnějších věku předškoláků. Došlo k tomu 2. května díky občanskému sdruženi Liga ekologických alternativ, které v obci pod Bezdězem u Máchova jezera možná zaselo první semínko příštího zájmu o čisté sluneční kilowatty...


Exhibiční jízda Českého solárního týmu

Členové Českého solárního týmu, který se v létě zúčastnil expedičního závodu solárních kol z francouzského města Chámbery do hlavního města Kazachstánu Astany prezentoval svá lehokola s namontovanými fotovoltaickými panely z Brna do dalších míst.


Seminář MVE, Bechyně, 17.5.2013

Exkurze MVE na Lužnici, Život a dílo sekerníků v Čechách a na Moravě, stavba replik historických vodních kol, výstavba MVE Frýdlant, prezentace výrobců, společná prohlídka bechyňského zámku. Akce se uskutečnila ve dnech 17. - 18. května 2013.


Tisková konference v Národním divadle, 30.4.2013

Tradiční tisková konference k zahájení Evropských dnů Slunce proběhla ve foyer Národního divadla. Zúčastnili se mimo jiné členové Českého solárního týmu, kteří se v polovině června vydali na 7300 km dlouhou trasu z francouzského Chámbery do hlavního města Kazachstánu Astany. Jejich vozidlo si bylo možné prohlédnout u Národního divadla nebo na trase exhibiční jízdy. Po tiskové konferenci bude následovala prohlídka technického zázemí Národního divadla zaměřená na úspory energie v rámci projektu EPC.


Den otevřených dveří - Školicí středisko OZE JH Solar, 10.5.2013

Dne 10.5.2013 bylo otevřeno pro veřejnost Školicí středisko obnovitelných zdrojů energie v sídle společnosti JH Solar s.r.o. v Plavsku - okr. Jindřichův Hradec. Bylo možno vidět funkční solární termický a fotovoltaický systém včetně unikátního spojení tepelného čerpadla a solárních termických kolektorů.


Solární energie v praxi

Prohlídka 30kW FVE s technologii Fronius a vytápění nesourodého objektu tepelným čerpadlem HotJet 30sEVI, výklad s grafy výroby od minulého ročníku Dnů slunce po aktuální čas. Propagace využití solární energie při vodáckých akcích v areálu.


Evropský den slunce ve Vilémově u Litovle

Zájemcům z řad široké veřejnosti budou představeny instalace fotovoltaických a solárně termických systémů (výroba elektrické energie (1,2 kW grid-on a 115W grid -off, ohřev vody/ 500 a 1000 l) a zkušenosti s ročním provozem automobilu na biomasu v rámci Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie Pravoslavné akademie Vilémov. Zájemci byly seznámeni s fungováním a provozem jednotlivých zařízení. Dalším bodem programu byla interaktivní prezentace konceptu obnovitelných zdrojů energie s diskusí. Garant akce: Pravoslavná akademie Vilémov.


8. Česká fotovoltaická konference, Brno

Czech RE Agency, o. p. s. ve spolupráci s Ústavem TZB na Fakultě stavební a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně pořádali ve dnech 14. a 15. května 2013 v pořadí 8. ročník České fotovoltaické konference. Konference byla určena odborníkům z oblasti výzkumu, výroby a aplikace fotovoltaiky a ostatním zájemcům o toto perspektivní odvětví průmyslu a energetiky, více na http://cfvk.cz/cs.