Evropské dny Slunce v Kroměříži

V Kroměříži proběhlo v rámci Evropských dnů Slunce 7 akcí:

  • Přednáška využívání sluneční energie na ČESKÉ VĚDECKÉ STANICI V ANTARKTIDĚ
  • Ukázky realizací solárních systémů na 5 místech
  • Informační kampaň pro školy v regionu Kroměříže

Občané v městě Kroměříž měli možnost se seznámit o všech akcích Evropské dny slunce v Kroměříži, a v ČR pomocí interních a oficiálních plakátů zveřejněných ve výlohách obchodů a k tomu určených ploch ve městě. Další info. materiály – Vytápíme sluncem – včetně příloh bylo doručeno 80 ti zájemcům.

Přednáška využívání sluneční energie na ČESKÉ VĚDECKÉ STANICI V ANTARKTIDĚ.

Účastnilo se 70 posluchačů, učitelé, studenti,občané.

Česká stanice v Antarktidě – příklad praktického využívání sluneční energie v době pobytu vědeckých pracovníků, antarktické léto – listopad, prosinec, leden, únor, březen – průměrná teplota 1,5 stupňů celsia. Rozměr jednopodlažní budovy je 26,5 x 10,5 m. Plocha vzduchových slunečních kolektorů je 36 m čtverečních. Úspora tepelné energie pro vytápění pomocí kolektorů je cca 45%. Plocha slunečních kolektorů pro ohřev vody je 12 m čtverečních. Úspora energie pro ohřev vody pomocí sluneční energie je cca 60 %

Ukázky realizací solárních systémů na 5 místech

Zájemci měli možnost vidět kompletní solární soustavy, seznámit se s uživateli zařízení, kteří odpovídali na dotazy a sdělovali jim své zkušenosti.

Informační kampaň pro školy v regionu Kroměříže

V celém regionu – Kroměříž – obdrželo 50 škol informační materiál – vytápíme sluncem – včetně dalších vložených listů. Materiály byly použity k výkladu pro žáky o významu využívání čisté sluneční energie.