V solární baště JHsolaru se budou učit specialisté oboru

Hrádkovi křtili školící centrum

Energetická vizitka té zbrusu nové budovy klasicky venkovského střihu je vskutku prestižní! O jejím zaměření tady, ve vsi u Jindřichova Hradce, víc napoví tradiční Slunce zdobící moderní dřevěná vrata a další, už s firemním logem ve štítu domu: 28 kusů plochých vakuových solárních kolektorů decentně integrovaných do střešní krytiny, stratifikační solární zásobník na 3 000 kubíků vody, 4,2 kW fotovoltaiky, kotel na biomasu (25 kW), tepelné čerpadlo se zemním kolektorem a výkonem 17 kW, solární chlazení, stěnové vytápění, zateplení, rekuperace

Ještě před pár lety LEA musela pro zážitek z takto „nadupaného“ školícího infocentra vézt zájemce při exkurzích třeba do Fürthu u Norimberku či ještě dál. Včera, t.j. 11.5.2011 však stačilo zajet do Plavska, kde v rámci Evropských dnů Slunce naše přední montážní firma JH Solar křtila své školící středisko

Velkorysá investice za zhruba 25 mil. Kč, jíž ke zrodu pomohla i evropská dotace, se tak stává velmi profesionálním stánkem, kde se budou kromě pracovníků firmy zdokonalovat ve svém umění zvládat instalace a provoz technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie specialisté z celé republiky. Na půl stovky gratulantů z oboru, ponejvíce ze spřátelených firem a organizací, mohlo po prohlídce instalací i technologického zázemí spolu s manželi Hrádkovými oslavit start unikátního modelového centra, jakých bychom v našich krajích našli ve funkčním zapojení jen několik. (Že hosté k oslavě nepřistoupili nijak liknavě netřeba zdůrazňovat…) Kromě výukových prostor s možností velkoplošné projekce pro příští frekventanty nejrůznějších kurzů a seminářů skýtá účelně vymyšlený komplex také prostory pro kanceláře, dílny, sklady a garáže rostoucí firmy, která se dnes může pochlubit širokým spektrem referenčních instalací v řadě krajů republiky (viz: www.jhsolar.cz).

„Instalace plochých vakuových kolektorů na školícím centru nám ve spojení s tepelným čerpadlem v zimě umožní téměř plně pokrýt potřeby vytápění objektu, zatímco v letním období je využijeme pro solární chlazení,“ říkají majitelé.

Možná ne náhodou se tato bašta zelených kilowattů nachází nedaleko města, které letos jako jediné z ČR uspělo ve finále 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie. Jindřichův Hradec stane totiž v kategorii menších měst na pomyslných stupních vítězů při slavnostním vyhlášení nejúspěšnějších sídel EU, uplatňujících technologie OZE, při konferenci LEA v českém parlamentě 2. června (viz program akce s pozvánkou). Právě toto vyhledávané jihočeské turistické středisko totiž dlouhodobě boduje v české solární lize mnoha instalacemi, jimž na svět pomohl právě tým šikovných montérů JHsolaru pod vedením Jiřího Hrádka. Firma, která je součtem ploch termických solárních zařízení v naší soutěži obcí a měst dlouhodobě nejaktivnějším hráčem, si tak vybudováním školícího střediska výrazně nadregionálního významu a patrně dnes jediným svého druhu v montážní solární firmě u nás, připsala na vrub další cenné prvenství.

GRATULUJEME!