Seminář a prohlídky laboratoří VUT Brno - Fotovoltaika a akumulace elektřiny

Ve středu 4. 5. 2011 se přednášek spojených s exkurzí zúčastnilo přibližně 30 zájemců. Jednalo se převážně o studenty středních škol v doprovodu jejich pedagogů.

Bronislav Bechník nastínil tři možné směry budoucnosti energetiky, tři sázky, jež lidstvo uzavřelo:

  • rychlé množivé reaktory
  • jaderná fúze
  • obnovitelné zdroje energie ve spojení s efektivním využitím energie

Sázka dosud není rozhodnuta. Pokud by se podařilo dořešit jadernou fúzi, lidstvo by získalo v podstatě neomezený zdroj energie. Jaderná fúze však trpí syndromem T+20 - od poloviny minulého století se očekává spuštění fúzní elektrárny do 20 let. V současnosti došlo ke změně na T+30 - pokud bude projekt ITER úspěšný, bude fúzní elektrárna spuštěna nejdříve v roce 2040.

V případě rychlých množivých reaktorů je technický vývoj mírně pokročilejší, v provozu je jeden reaktor s rychlými neutrony v Rusku, potýká se však s problémy - úniky chladiva (sodík), které často končí požárem. Kromě toho je nutno dořešit recyklaci vysoce radioaktivního a toxického paliva. Hlavní problém však je riziko šíření jaderných zbraní.

Rychlé množivé reaktory je možno rozšířit až poté, co se lidstvo odnaučí válčit. Pravděpodobně dříve dosáhnou obnovitelné zdroje cenové parity s dnes používanými konvenčními zdroji. Obnovitelné zdroje však jsou schopny pokrýt jen část spotřeby lidstva, je proto nutno energii využívat efektivně.

Fotogalerie z akce